Pretty Maintenance Mode

Noen ganger kan det være nødvendig å ta ned siden, enten for vedlikehold eller i sammenheng med en nylansering.

Vi har utviklet det vi kaller en PMM (Pretty Maintenance Mode), eller «vakker vedlikeholdside» på norsk.

Sidebar