Angrerettskjema

Forbrukere som har inngått en kjøpsavtale ved fjernsalg eller salg gjennom nettbutikk har som hovedregel angrerett.

Vi har utviklet en modul til Magento 2 som møter de norske kravene til angrerett på nettkjøp.

Modulen sender automatisk ut en forhåndsutfylt skjema (Q-0319B) som vedlegg med nødvendige opplysninger vedrørende angrerett.

Ved bruk av denne modulen kan du som nettbutikkeier være sikker på at nettbutikken følger de gjeldende lover og regler med tanke på angrerett.

Sidebar