Stilguide

Stilguiden skal hjelpe oss med å kommunisere konsekvent, effektivt og tydelig med kundene våre. Den skal være veiledende for all vår kommunikasjon ut mot kunder og samarbeidspartnere.

Stilguiden er et levende dokument. Har du forslag, korrigeringer eller kommentarer kan du sende disse til kristofferm@markant.no.

Det grunnleggende

Folk leser ikke på web – de skanner. Noen få leser gladelig alt du skriver, men de fleste skummer.

 • Bruk beskrivende titler (H1) og undertitler (H2, H3, osv.)
 • Skriv korte setninger
 • Unngå avsnitt lengre enn 4-5 linjer
 • Grupper ideer og tankerekker; unngå å dele de opp

Fokuser budskapet. Begynn alltid med det viktigste først. Dette gjelder for sider, avsnitt, setninger.

 • Vær gjerne detaljert, men husk det viktigste først; tenk omvendt pyramide
 • Skriv tydelig, unngå vaghet og «fyll»
 • Spør deg selv: Hvem er dette for; hvilke behov møter vi med dette innholdet?
 • Vær konsekvent – følg denne guiden

Stil og tone

Hvordan vi skal kommunisere

Markant skal:

 • Være tydelig. Vi skal gjøre det enkelt for kunden å forstå hva vi gjør, hvorfor vi gjør det og hva de får.
 • Være vennlig, men profesjonell. Vi skal ha en samtale med kunden og anerkjenne at det er et menneske på andre siden av skjermen, men vi skal aldri være flåsete eller plumpe. Vi skal være vennlige eksperter som snakker med kunden, ikke til de.
 • Tilpasse språket til person og situasjon. Vi skal se an kunden, sette oss inn i deres situasjon og tilpasse kommunikasjonen vår deretter – akkurat som vi gjør når vi snakker med noen ansikt-til-ansikt.
Trekk Beskrivelse Ja Nei
Vi er engasjerte Vi skal vise at vi brenner for faget og kundene våre Bruk sterke verb og aktiv stemme Passiv stemme
Vi er omgjengelige Vi tar produktet/tjenestene vi leverer seriøst, men ikke oss selv Muntlig og lekent språk Pop-referanser, vær for uformell
Vi er hjelpsomme Vi skal vise at vi vil hjelpe/løse problemer for kunden Forklar konsepter på en forståelig og enkel måte Undervurdere leseren, være for tjommi
Vi er autoritative Vi er ekspertene med kompetansen Skriv selvsikkert, gjør research Være arrogant eller nedlatende

Å skrive om Markant

Navnet på firmaet er Markant Norge AS, men vi bruker hovedsakelig kun Markant i kommunikasjonen med kundene våre.

I salgsdokument og juridiske dokument bruker vi alltid Markant Norge AS første gang – eventuelt (heretter: Markant) eller lignende.

 • Husk aktiv stemme: Markant, vi, oss
  • Ikke: Bedriften, selskapet

Aktiv og passiv stemme

Vi skal alltid bruke aktiv stemme, med få unntak. Aktiv stemme vil si at vi vet hvem som handler i en setning, passiv vil si at vi ikke vet det.

 • Aktiv: Vi kvalitetssjekker alle leveransene
 • Passiv: Alle leveranser blir kvalitetssjekket

I enkelte tilfeller er det derimot hensiktsmessig å bruke passiv stemme.

 • Passiv: Nettstedet ditt har blitt deaktivert på grunn av utestående faktura
 • Aktiv: Vi har deaktivert nettstedet ditt fordi du ikke har betalt utestående faktura

Her vil vi ha fokus på det som har skjedd – nettstedet er deaktivert pga. manglende innbetaling – og ikke at det er vi som har utført handlingen – vi har deaktivert nettstedet.

Positiv og negativ stemme

Bruk positivt språk. I selgende tekster og reklametekster kan negativt språk brukes, men ikke i veiledninger, artikler, handlingsdrivere osv.

 • Positivt: Huk av boksen for å gå videre.
 • Negativt: Du kommer ikke videre før du har huket av boksen.

Språk og rettskriving

Forkortelser og akronymer

Skriv hele ordet/navnet – med forkortelsen i parantes – første gangen du nevner det, dersom du er usikker på om leseren forstår forkortelsen.

Tenk på hvem leseren er og kunnskapsnivået deres. Dersom det ikke-forkortede begrepet er vanskelig, forklar det i påfølgende setning.

 • Første gang: Search Engine Results Page (SERP)
 • Andre gang: SERP

Bruk av store bokstaver

Se Markants dokumentmaler for formatering av overskrifter og titler. Internettadresser og e-postadresser skal alltid skrives med små bokstaver såfremt de ikke står først i setningen.

Bruk av apostrof

Bruk av apostrof skal som regel ikke forekomme på norsk. Vi skal kun markere genitiv med apostrof eller bruke apostrof i fremmedord og dersom vi skriver på et annet språk.

Bruk av skråstrek

Skråstrek betyr først og fremst «eller», men kan også brukes som «og».

Ja: prosjektleder og designer,

Tja: prosjektleder/designer

Bruk av aksenttegn

Vi bruker, som regel, kun aksenttegn i fremmedord og navn.

Emoji

Emojier og ideogrammer skal brukes sparsommelig. Vi bruker de, som regel, kun i direkte korrespondanse med kunde, enten via e-post, i sosiale medier eller direktemeldinger.

Emojier skal ikke brukes i:

 • Artikler
 • Innlegg
 • Salgsdokumentasjon
 • Prosjektdokumentasjon

Tall

For web skriver vi alltid tall. I dokumentasjon, artikler eller e-post skriver vi tallene 1-12 fullt ut. Alt over 12 skriver vi som tall.

 • Én artikkel og fire landingssider
 • 13 undersider og 47 produkter

Store tall grupperer vi inn i tre og tre siffer for bedre lesbarhet.

 • 1 000
 • 100 000
 • 100 000 000

Priser

Vi bruker akronymet NOK eller kr for beløp i norske kroner. Dersom vi skriver om andre valutaer bruker vi tegnet ($, £,) eller relevant forkortelse. Vi kan også bruke ,- for å vise at det ikke er flere desimaler.

 • NOK 1 250,-
 • kr 1 250,-

Telefonnummer

Vi skiller mellom fasttelefon og mobiltelefon.

 • Fasttelefon: 53 00 30 00
 • Mobiltelefon: 530 03 000

Klokkeslett

Vi skriver som regel klokkeslett med kolon.

 • 18:30

Bindestrek

Bindestrek skal som regel ikke brukes for sammensatte ord. Alle sammensetninger som inneholder fremmedord eller -begrep skal derimot bruke bindestrek.

 • Analytics-rapport
 • Office-pakken

Forkortelser skal også ha bindestrek, f.eks. i bestemt form.

 • PC-en

Dersom førsteleddet selv er et egennavn, bruker vi ikke bindestrek.

 • Oslofjorden

Sammensetninger med forkortelse eller en enkelt bokstav som førsteledd skal ha bindestrek.

 • E-post, e-bok, FM-sender

Dersom førsteleddet inneholder siffer bruker vi også bindestrek.

 • A4-format

Tankestrek

Tankestrek – eller divis – bruker vi hovedsakelig ved innskudd og tilføyelser.

 • Resultatet ble en økning på 1 100 % i antall konverterte kunder – kunder som gjennomførte et kjøp etter å ha funnet iseng.no gjennom søk – med en 90 % lavere kostnad per konvertering.

Semikolon

Semikolon bruker vi for å lage et lite opphold mellom helsetninger som hører nært sammen. Dersom du er usikker, kan du som regel bruke komma eller kolon.

 • Leif kom for sent til møtet; han hadde forsovet seg.

Ampersand

Ampersand (&) skal som regel kun brukes dersom det er del av et markedsføringsnavn, men kan også brukes dersom vi har svært lite plass – titler, overskrifter osv. Som regel bruker vi «og» da ordet er lettere å skanne/lese.

Ordliste

Vi bruker Språkrådet og UiB sin ordbok for oppslag på norsk og YourDictionary.com for engelsk.

Vanskelige ord og uttrykk

Enkelte ord og uttrykk kan være vriene, spesielt om du skal finne en norsk ekvivalent av et engelsk faguttrykk. Her har vi listet opp de noen av de vanligste og hvordan vi skriver dem – også engelske. Gi beskjed dersom du ikke finner ordet du leter etter i listen under, eller ønsker å legge til et.

 • app (appen – apper – appene)
 • avkryssingsboks (check box)
 • brukergrensesnitt (user interface)
 • bygge inn (embed)
 • dra/flikke (swipe)
 • e-handel (ecommerce)
 • fane (tab)
 • handlingsdriver (call to action)
 • nedtrekksmeny (drop-down)
 • nettleser (browser)
 • påmelding (sign-up)
 • rammeskisse/skisse (wireframe/mock-up)
 • rullefelt (scroll bar)
 • sanntid (real-time)
 • skanne (to scan)
 • tema (theme)
 • tjener (server)
 • verktøylinje (toolbar)
 • vert (host)
 • økt (session)

Hvilke ord vi skal bruke

Google Apps – ikke Google Appz

Innholdsmarkedsføring – ikke content marketing

Nettside, nettsted – ikke hjemmeside

Internett – med stor i

Medierådgivning – ikke mediarådgivning

E-post – ikke epost

Søke – ikke google

Eventuell, eventuelt, ev. – ikke evt.

Å skrive for web

Her finner du generelle retningslinjer for hvordan innhold skal se ut når vi skriver for web.

ALT-tekst og bilder

Spesielt viktig med tanke på universell utforming. ALT-teksten skal beskrive bildet med én setning.

Knapper

Knapper bør alltid inneholde handlingsord, og språket skal være kort, konsist og forklarende. Brukeren skal aldri lure på hva som skjer når han/hun trykker på en knapp.

Ja: Send melding

Nei: Send

Kontaktskjemaer

Tekst knyttet til kontaktskjema skal – som for knapper – være kort, konsis og forklarende. Be kun om informasjon som er nødvendig – prøv alltid å gjøre skjemaet så enkelt som mulig.

Overskrifter

Overskrifter og titler skal være korte og beskrivende for hva som følger.

H1 – kun én per side, forklarer hva siden handler om.

H2, -3, -4, osv. – deler innholdet opp i mindre seksjoner for bedre skannbarhet – husk at en overskrift alltid skal forklare hva som kommer.

Bruk tegnsetting i overskrifter kun dersom det er et spørsmål.

Lenker

Benytt lenker når du referer til noe på en annen side eller nettsted. Lenketeksten skal helst beskrive hva destinasjonssiden omhandler.

Ja: WordPress-guide

Nei: Les mer

Lenker skal alltid skille seg ut fra resten av innholdet og kommunisere at de er interaktive.

Lister

Bruk lister når du skal gruppere informasjon eller beskrive steg i en prosess. Ha alltid tekst før listen som gir brukeren kontekst.

Bruk nummererte lister kun når rekkefølgen er viktig; som når du skal beskrive steg i en prosess.

Bruk tegnsetting kun dersom det er en helsetning.

Sjekkliste før publisering

Last ned sjekklisten.

Se gjerne Språkrådet sin sjekkliste også.

 • Kjør stavekontroll!
 • Sjekk at alle lenker fungerer og går til rett sted
 • Sjekk at bilder og lenker har alt-tekst
 • Sørg for at teksten «svarer» på overskriften
 • Sørg for at underoverskrifter er beskrivende for innholdet i avsnittene som følger
 • Sjekk at innholdet er gruppert og har en logisk struktur
 • Sørg for at du ikke har for lange setninger med mange innskudd
 • Få en annen person til å lese gjennom
 • Les teksten høyt
Sidebar